Menu
0
Trang chủ » Dịch vụ Luật sư » Doanh Nghiệp » GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DOANH NGHIỆP

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP DOANH NGHIỆP

Doanh Nghiệp

***Luật sư tham gia tố tụng, giải quyết tranh chấp Doanh nghiệp
Cử luật sư tham gia đại diện và tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp liên quan đến Doanh nghiệp, có chuyên môn và kinh nghiệm thực hiện như sau:
1. Các tranh chấp liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh thương mại:
- Luật sư giải quyết tranh chấp về quản trị nội bộ doanh nghiệp (tranh chấp liên quan đến bổ nhiệm chức vụ, phân chia lợi nhuận, quy chế hợp tác kinh doanh, tranh chấp cổ đông, thành viên công ty, tranh chấp liên quan đến vốn góp, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần, điều lệ, hợp đồng lao động, tiền lương …);
- Tranh chấp trong quá trình tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…;
- Tranh chấp trong quá trình xây dựng và thực hiện quy chế, nội quy doanh nghiệp, nội quy lao động…;
- Tranh chấp liên quan đến quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trình tự thực hiện cổ phần hoá;
- Luật sư tư vấn quy định pháp luật và các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính doanh nghiệp:
- Các vấn đề khác về Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại mà Luật Doanh nghiệp và văn bản pháp luật liên quan quy định.
2. Luật sư tham gia tố tụng trong vụ việc tranh chấp liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại được tiến hành theo các bước như sau:
- Bước 1: Tiếp nhận thông tin và hồ sơ vụ việc và các chứng cứ, giấy tờ liên quan đến vụ việc tranh chấp về Doanh nghiệp thực tế khi đương sự yêu cầu.
- Bước 2: Xác định về điều kiện, thẩm quyền giải quyết, thời gian thực hiện và phân công luật sư tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại.
- Bước 3: Thu thập chứng cứ, tài liệu và các điều kiện chứng minh khác theo quy định pháp luật để thực hiện nhiệm vụ nhiệm vụ tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án về Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại
- Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ tham gia tố tụng gửi các cơ quan tiến hành tố tụng và triển khai nghiên cứu hồ sơ vụ án, tranh chấp liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại.
- Bước 5: Luật sư tham gia tố tụng tại cơ quan tiến hành tố tụng theo nhiệm vụ đã phân công nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, bị đơn, người bị hại, người liên quan và đương sự khác trong vụ án về Doanh nghiệp, Kinh doanh – Thương mại.
3. Các văn bản quy phạm pháp luật:
• Luật Doanh nghiệp số: 60/2005/QH11
• Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13
• Luật Doanh nghiệp sửa đổi năm 2014 – Hành lang pháp lý quan trọng tạo môi trường kinh doanh thông thoáng.
Tư vấn Luật Doanh Nghiệp là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu, giàu kinh nghiệm, cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho Quý khách hàng.
Thông tin liên hệ tư vấn pháp luật doanh nghiệp:
Thạc sỹ Luật sư TRẦN VĂN CÔNG    DĐ: 0903915355

logo